Trwa ładowanie...
dyrof2j

Aktywa netto TFI spadły o 0,2% m/m do 251,9 mld zł na koniec stycznia

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych obniżyła się o 0,2% m/m, czyli o 0,5 mld zł do 251,9 mld zł w styczniu, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Share
dyrof2j

"Po rekordowym grudniu styczeń minął już pod znakiem spadku aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Ich wartość obniżyła się o -0,2%, czyli -0,5 mld zł do 251,9 mld zł. Zmiana byłaby jeszcze wyższa gdyby nie dodatnie saldo wpłat i wypłat funduszy niedetalicznych, które według szacunków Analiz Online wyniosło w styczniu +1,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców mieliśmy do czynienia z nieco większą skalą spadku aktywów. Zgromadzone w nich środki obniżyły się w styczniu o 2,6 mld zł, czyli o 2,2% do 119,5 mld zł.

Spadek aktywów na całym rynku wynikał przede wszystkim z ujemnego wyniku zarządzania, który wyniósł w styczniu -1,5 mld zł. Zadecydowała o tym bardzo słaba koniunktura na rynkach akcji - zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także bliskie zera wyniki części dłużnej portfeli funduszy, podano w informacji.

dyrof2j

"Styczeń był kolejnym miesiącem silnej korekty na warszawskiej giełdzie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił -4,7%. Tym razem nieco lepiej spisał się WIG20, grupujący największe spółki na GPW, w przypadku którego miesięczny spadek wyniósł -4,2%. Obniżka wartości zgromadzonych środków w styczniu nie dotyczyła wszystkich segmentów rynku. Ponad +3,0% wzrost aktywów w ujęciu miesięcznym odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne. Wartościowo środki w nich zgromadzone zwiększyły się o +0,9 mld zł do 30,5 mld zł. Większość funduszy o tym profilu ryzyka odnotowało przyrost aktywów w styczniu" - czytamy dalej.

Wartość zgromadzonych środków zwiększyła się w segmentach funduszy nieposiadających dużego udziału w całym rynku. Jednym z nich były rozwiązania ochrony kapitału. W pierwszym miesiącu roku ich aktywa wzrosły aż o +7,1%, czyli +0,1 mld zł do 2,0 mld zł. Wynikało to jednak głównie z przyrostu aktywów największego przedstawiciela tego segmentu. Dodatnią dynamikę w ujęciu miesięcznym odnotowały jeszcze m.in. fundusze rynku surowców, sekurytyzacyjne, a także fundusze nieruchomości, wskazano również.

"Największy spadek w porównaniu do końca grudnia, zarówno w ujęciu procentowym, jak i wartościowym odnotowały fundusze akcyjne. Wynikało to w głównej mierze ze słabej koniunktury na rynkach akcji. W styczniu wartość środków ulokowanych w tym segmencie obniżyła się aż o -8,7%, czyli ponad -2,5 mld zł. Na koniec miesiąca aktywa funduszy akcyjnych wyniosły 27 mld zł. Z ujemną dynamiką mieliśmy do czynienia zarówno w przypadku rozwiązań krajowych, jak i zagranicznych. Spadek aktywów dotyczył większości produktów o tym profilu ryzyka. O -3% obniżyła się natomiast wartość środków ulokowanych w funduszach mieszanych. Ich aktywa spadły w styczniu o prawie -1 mld zł do 31,4 mld zł. Dotyczyło to przede wszystkim funduszy, których zarządzający inwestują głównie na krajowym rynku. Z największą skalą spadku aktywów mieliśmy do czynienia w przypadku rozwiązań stabilnego wzrostu i zrównoważonych" - wskazano także.

Kiepska koniunktura na rynkach finansowych nie sprzyjała również produktom z segmentu absolutnej stopy zwrotu. Po czterech miesiącach wzrostu aktywów, w styczniu odnotowały one obniżkę o 1,6%, czyli o 0,2 mld zł do 11,9 mld zł, podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j