Trwa ładowanie...
d3q2wwp
12-10-2015 15:38

Aktywa netto TFI wzrosły o 3,9% m/m do 232 mld zł na koniec września

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w krajowych TFI warte były 232 mld zł na koniec września, co oznacza wzrost o 3,9% w skali miesiąca. Ubiegły miesiąc przyniósł największy od 30 miesięcy skok aktywów netto zarządzanych przez krajowe TFI. Przyrost wyrażony w złotych (+8,8 mld zł) tylko dwukrotnie w całej historii rynku funduszy w Polsce był wyższy, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

d3q2wwp

"Tak istotny wzrost wartości aktywów funduszy we wrześniu był efektem wniesienia +10 mld zł do funduszy niedetalicznych, czyli szytych na miarę konkretnego inwestora. W efekcie to właśnie fundusze aktywów niepublicznych odnotowały największą dynamikę zmian, rzędu +14,7% do 77,6 mld zł, umacniając swą pozycję lidera" - czytamy w raporcie.

Od początku roku aktywa w nich zgromadzone powiększyły się o 1/4, obecnie ulokowana jest w nich już co trzecia złotówka.

Według szacunków Analiz Online łączne saldo wpłat i wypłat całego rynku wyniosło we wrześniu ok. 6,7 mld zł.

Dla klasycznych strategii wrzesień był znacznie trudniejszym miesiącem. Większości nie sprzyjała słaba koniunktura na światowych rynkach akcji. Znaczna część funduszy zakończyła miesiąc ze stratą, a wynik z zarządzania wg szacunków Analiz Online przekroczył -0,7 mld zł.

d3q2wwp

"Głównym powodem pogorszenia koniunktury było rozczarowanie wynikiem posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, na którym nie zmieniono poziomu stóp procentowych w USA. W Europie dodatkowym czynnikiem ryzyka były kłopoty Volkswagena. Władze USA ujawniły, że niemiecki koncern motoryzacyjny jest podejrzewany przez amerykańską federalną Agencję Ochrony Środowiska (EPA) o manipulowanie pomiarem spalin z silników dieslowskich, co może oznaczać dla producenta ogromne kary. Przez rynki przetoczyła się fala spadków" - czytamy dalej.

Najbardziej ucierpiały na tym fundusze akcyjne, z których dodatkowo klienci wycofali część środków. Aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się o -4,2% (-1,3 mld zł), spadając do poziomu z początku tego roku (poniżej 30 mld zł). Spadek aktywów dotknął zarówno fundusze akcji polskich, jak i akcji zagranicznych, podano w materiale.

Drugim segmentem rynku, który ucierpiał na ostatnich zawirowaniach rynkowych, były fundusze mieszane. Wpływ na to miały zarówno słabe wyniki, jak i utrzymujące się od 4 miesięcy ujemne saldo wpłat i wypłat. W sumie na koniec marca wartość aktywów w nich zgromadzonych spadła poniżej poziomu 32,4 mld zł, a ich udział w rynku zmniejszył się do 14%.

Trzecim i ostatnim segmentem, który odnotował spadek aktywów we wrześniu były fundusze gotówkowe i pieniężne. Im również nie sprzyjały warunki rynkowe, kilka funduszy poniosło stratę. Ostatecznie wynik z zarządzania był dodatni, ale niewysoki, natomiast klienci dość szybko zareagowali wypłacając część oszczędności. Wartość zgromadzonych w nich aktywów zmniejszyła się o -0,3%, do 31,5 mld zł.

d3q2wwp

"Wrzesień był pierwszym miesiącem od stycznia tego roku, w którym odnotowaliśmy wzrost aktywów funduszy dłużnych. Było to możliwe dzięki uspokojeniu sytuacji na rynku długu skarbowego. Większość rozwiązań zakończyła wrzesień z dodatnim wynikiem, ustała również fala masowych umorzeń z funduszy polskich papierów dłużnych (wciąż utrzymuje się odpływ kapitału z funduszy długu zagranicznego)" - czytamy dalej.

Zgromadzone w całym segmencie aktywa wzrosły o symboliczne 0,1% do 40,9 mld zł.

"Solidny" wzrost aktywów w ujęciu procentowym tj. 8,5% odnotowały we wrześniu fundusze ochrony kapitału co zawdzięczają praktycznie jednemu rozwiązaniu.

Z kolei w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych (+5,9%), oraz nieruchomości (+1,6%) o wzroście aktywów zdecydowały emisje certyfikatów kilku rozwiązań.

Od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 22,9 mld zł, tj. o 11%.

(ISBnews)

d3q2wwp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3q2wwp