Trwa ładowanie...
dpm68z9

Aktywa netto TFI wzrosły w lipcu o 1,7 proc. do 169 mld zł - IZFiA

09.08. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły w lipcu 2013 r. o 1,7 proc. i wyniosły na koniec miesiąca 169 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających...

Share
dpm68z9

09.08. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły w lipcu 2013 r. o 1,7 proc. i wyniosły na koniec miesiąca 169 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

W lipcu rynek funduszy inwestycyjnych po raz czternasty z rzędu zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów. Od początku 2013 roku aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o 22,8 mld zł, czyli o 15,6 proc.

Z raportu wynika, że przyrost środków w lipcu to przede wszystkim zasługa wyniku zarządzania. Blisko 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z zyskiem, dzięki lepszej koniunkturze na rynku akcji.

Według autorów raportu duży wpływ na wzrost wartości aktywów netto funduszy miało też dodatnie saldo wpłat i wypłat. Lipcowy bilans sprzedaży wyniósł blisko +0,9 mld zł i odpowiadał za jedną trzecią przyrostu środków.

dpm68z9

O 1,3 mld zł, czyli 5,1 proc., wzrosła wartość aktywów funduszy akcyjnych, co było spowodowane bardzo dobrym wynikiem zarządzania i wysokim bilansem sprzedaży.

O ponad 500 mln zł, czyli o 2,6 proc., zwiększyły się z kolei aktywa funduszy mieszanych. To największy przyrost środków w tym segmencie od września 2010 r.

Najwyższą dynamikę zmian zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. Wartość aktywów wzrosła o 308 mln zł, czyli o 5,6 proc., głównie dzięki napływowi nowych środków. W niewielkim stopniu, o 0,8 proc. do 44,6 mld zł zwiększyły się aktywa funduszy dłużnych.

O ponad 1 proc. spadła wartość zgromadzonych środków w funduszach ochrony kapitału oraz funduszach nieruchomości. (PAP)

pel/ dan/

dpm68z9

Podziel się opinią

Share
dpm68z9
dpm68z9