Trwa ładowanie...
dzh906n

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych wyniosła 220,31 mld zł na koniec marca, co stanowi wzrost o 2,0% w skali miesiąca i prawie 15% licząc rok do roku, podały Analizy Online. Od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 11,4 mld zł, tj. o 5,4%.

Share
dzh906n

Wzrost aktywów w dużej mierze był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był również wynik z zarządzania, osiągnięty dzięki dobrej koniunkturze na rynkach akcji.

?W marcu najwyższą dynamiką aktywów charakteryzowały się fundusze absolutnej stopy zwrotu. Zgromadzone w nich aktywa netto wzrosły aż o +19,5% przekraczając poziom 10,7 mld zł. To zasługa zaledwie dwóch funduszy z oferty TFI PZU, których aktywa zostały zasilone łącznie ponad +1,6 mld zł nowych środków. Na drugim miejscu pod względem dynamiki aktywów znalazły się w marcu fundusze surowców, najmniejszy segment na naszym rynku. Dzięki zastrzykowi nowych środków wzrost w tym obszarze przekroczył +6,4%, dzięki czemu fundusze te zarządzały na koniec miesiąca 0,4 mld zł" - czytamy w raporcie.

Podobną dynamikę osiągnęły fundusze sekurytyzacyjne, które zarządzają już 3,9 mld zł. To najszybciej rozwijający się segment rynku, w ciągu 12 miesięcy aktywa w nich zgromadzone powiększyły się o ponad +34%.

dzh906n

Marzec był trzecim z kolei udanym miesiącem dla funduszy akcyjnych. Zgromadzone w nich aktywa netto wzrosły o +4,6%, osiągając poziom 31,8 mld zł. Oznacza to, że ich udział w rynku wzrósł w ciągu miesiąca o 0,4 pp do 14,5%.

?Jeśli ta tendencja się utrzyma, to mają szansę w kilka miesięcy przegonić fundusze mieszane, trafiając do pierwszej trójki największych segmentów. Funduszom akcyjnym sprzyja kontynuacja hossy zarówno na europejskich parkietach, jak i na warszawskiej giełdzie. (?) Atrakcyjne wyniki przyciągają też klientów, saldo wpłat i wypłat do funduszy akcyjnych było najwyższe od wielu miesięcy. Nowe środki rozłożyły się po połowie pomiędzy fundusze akcji polskich i zagranicznych" - czytamy dalej.

Poprawa koniunktury na rynkach akcji sprzyja także funduszom mieszanym, których aktywa rosną dzięki dodatniemu wynikowi zarządzania, a także rosnącej popularności wśród klientów. W marcu aktywa w nich zgromadzone wzrosły o ponad 0,4 mld zł, do 33,2 mld zł na koniec miesiąca.

Marzec przyniósł wyraźne odwrócenie tendencji w przypadku grup o niższym poziomie ryzyka. W przypadku funduszy gotówkowych, dynamika aktywów spadła z notowanych od wielu miesięcy ok. 2-3% do zaledwie 0,6%. Natomiast w przypadku funduszy dłużnych, po raz pierwszy od 13 miesięcy mieliśmy do czynienia ze spadkiem aktywów. W marcu ujemną dynamikę aktywów odnotowały także fundusze nieruchomości oraz ochrony kapitału.

(ISBnews)

dzh906n

Podziel się opinią

Share
dzh906n
dzh906n