Trwa ładowanie...
d33r03z
espi

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 162/2011 z dnia 02.12.2011 r.- Realizacja programu skupu ...

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 162/2011 z dnia 02.12.2011 r.- Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (162/2011)

Share
d33r03z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 162 / 2011 K
Data sporządzenia: 2011-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 162/2011 z dnia 02.12.2011 r.- Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. ("Emitent") działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim dokonuje korekty informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 162/2011 z dnia 02.112.2011 r. Przed korektą: (?) Łącznie Emitent posiada 2.109.625 akcji własnych, które stanowią 1,019% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2.109.625 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (?) Po korekcie: (?) Łącznie Emitent posiada 2.109.685 akcji własnych, które stanowią 1,019% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2.109.685 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (?) Emitent informuje, że pozostała część raportu pozostaje bez zmian a błędna informacja wynika z omyłki edytorskiej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33r03z

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu
2011-12-05 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33r03z

Podziel się opinią

Share
d33r03z
d33r03z