Trwa ładowanie...
drctevh
espi

ALCHEMIA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (3/2013)

ALCHEMIA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (3/2013)
Share
drctevh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 65 ust. 1 z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka Alchemia S.A. ("Emitent") podaje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Emitenta w 2012 roku. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki Emitenta w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej Alchemia S.A.: www.alchemiasa.pl
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 roku.pdf Zestawienie informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
drctevh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2013-01-15 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drctevh

Podziel się opinią

Share
drctevh
drctevh