Trwa ładowanie...
dymh955

ALCHEMIA - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez podmiot zależny. (12/2011)

ALCHEMIA - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez podmiot zależny. (12/2011)

Share
dymh955
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez podmiot zależny.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w dniu 8 lutego 2011 r. uzyskał informację, iż Spółka Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej zwana: ,,Rurexpol") (podmiotw 100% zależny od Emitenta) zawarł w dniu 7 lutego 2011 r. z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem), aneks do znaczącej umowy dotyczącej ustanowienia zastawu rejestrowego (dalej zwana: "Umowa"), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Na mocy ww. aneksu została zmieniona najwyższa suma zabezpieczenia, która została określona na kwotę 60.000.000,00 PLN. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955