Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

ALFA STAR S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmia ...

ALFA STAR S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiana w strukturze akcjonariatu. (12/2014)
Share
d1mzxc0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALFA STAR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiana w strukturze akcjonariatu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alfa Star S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 7 października 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane przez Pana Sylwestra Strzylaka, członka Zarządu Spółki, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) Członek Zarządu poinformował, iż w dniu 30 września 2014 r., w wyniku zawartej w Radomiu umowy darowizny darował 16.060.615 posiadanych akcji serii G w Spółce, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda akcja, tj. łącznej wartości nominalnej 1.606.061,50 zł. W wyniku zawartej umowy darowizny akcji Spółki, Pan Sylwester Strzylak zmniejszył o 4,85 % udział w kapitale zakładowym Alfa Star S.A., jak również zmniejszył o 4,85% swój udział w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pan Sylwester Strzylak posiadał bezpośrednio 150.060.615 akcji Alfa Star S.A., uprawniających do oddania 150.060.615 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 45,30 % udziału w kapitale zakładowym oraz 45,30 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki zgłaszający poinformował, iż posiada bezpośrednio 134.000.000 akcji Alfa Star S.A., uprawniających do oddania 134.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 40,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 40,45 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Sylwester Strzylak poinformował również, iż nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów, posiadających akcje Spółki, jak również, że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarł umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu z akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Osoby reprezentujące Spółkę: Sylwester Strzylak ? Prezes Zarządu Joanna Strzylak ? Członek Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0