Trwa ładowanie...
d2o2x3t

Alior Bank może zwolnić do 2,6 tys. pracowników do końca 2017 r.

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników, podał bank. 

Share
d2o2x3t

Na początku listopada br. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do pełnej integracji operacyjnej, w tym połączenia systemów informatycznych oraz ujednolicenia oferty i modelu obsługi klientów. Zakończenie tego procesu planowane jest do końca marca 2017 r.

"Naturalną konsekwencją fuzji dwóch instytucji finansowych jest dublowanie się oddziałów, występowanie powtarzających się stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych połączonego banku. Planowane zmiany organizacyjne wynikają także z konieczności dostosowania się banku do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Branża bankowa przechodzi obecnie przemianę technologiczną - klienci masowo korzystają z produktów i procesów w cyfrowych kanałach, spada liczba wizyt i transakcji w oddziałach" - czytamy w komunikacie.

Dlatego też bank podjął działania zmierzające do optymalizacji struktury organizacyjnej i dostosowanie do niej poziomu zatrudnienia.

d2o2x3t

"Rozważany jest scenariusz ograniczenia liczby etatów w formie zwolnień grupowych. Do końca 2017 r. proces ten mógłby objąć maksymalnie 2 600 pracowników, w tym kadrę kierowniczą, ekspertów i specjalistów w centrali oraz w sieci sprzedaży. Docelowa liczba osób objętych optymalizacją zatrudnienia zostanie określona po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi" - czytamy dalej.

Alior wskazał, że podejmowane działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału banku po połączeniu z wydzieloną częścią Banku BPH. Ich efektem ma być osiągnięcie zapowiadanych synergii oraz stworzenie trwałych podstaw do budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

"Jednocześnie zarząd Alior Banku S.A. informuje, że z dniem 25 listopada 2016 r. przystąpił do procedury zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych, działających przy banku o przystąpieniu do prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zarząd Alior Banku S.A przekaże również wymagane prawem informacje w trybie i w terminie określonych w ustawie do właściwych Urzędów Pracy" - podano także.

Bank poinformował, że ostateczne dane w zakresie rozważanych działań restrukturyzacyjnych, w tym liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez Alior Bank S.A. procesu konsultacji ze związkami zawodowymi.

d2o2x3t

Bank poinformował niedawno, że zaktualizował koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH i będą one niższe o 150 mln zł od planowanych kosztów w wysokości 500 mln zł. Największa zmiana dotyczy kosztów, które zostaną poniesione w 2017 roku. Według nowego planu, sięgną one 328 mln zł wobec 447 mln zł zakładanych wcześniej. W bieżącym roku koszty wyniosą 53 mln zł, tj. o 1 mln zł mniej od planu. W zaktualizowanym planie bank nie będzie ponosił kosztów integracji w 2018 i 2019 roku. Dotychczasowy zakładał 179 mln zł w 2018 roku i 89 mln zł w 2019 r. Planowane synergie nie zmieniają się i wyniosą 460 mln zł do 2019 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d2o2x3t

Podziel się opinią

Share
d2o2x3t
d2o2x3t