Trwa ładowanie...
d349jrv

ALIOR BANK S.A. - Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian ...

ALIOR BANK S.A. - Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki. (9/2013)

Share
d349jrv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie , zmian w Statucie Banku, wynikających z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19.10.2012 r.: Nr 30/2012 w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku oraz Nr 28/2012 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz emisji warrantów subskrypcyjnych - o kwotę nie większą niż 33 312 500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, serii E oraz serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda (Akt notarialny ? Repertorium A Nr 10240/2012). Sąd Rejonowy zarejestrował zmiany Statutu polegające na dodaniu nowego § 9a, oraz zmianie § 6, § 7 ust. 2 pkt 7, § 12,
§ 13, § 15, § 16, § 17 ust. 2 pkt 1, § 18, § 20, § 22, § 24, § 25 oraz § 43. Po rejestracji powyższych zmian statutu Spółki, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie uległy zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki i ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki i wynoszą odpowiednio: 635 829 650 PLN wysokość kapitału oraz 63 582 965 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu Zarząd przekazuje: - tekst jednolity Statutu - wykaz dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZałącznikNr1doraportubiezacego92013.pdf | Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian | | | | | | | | | |
| | Załącznik
Nr2doraportubiezacego92013.pdf | Jednolity tekst Statutu Alior Bank S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-807 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | JEROZOLIMSKIE | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv