Trwa ładowanie...
dw9jhsn
espi
07-03-2013 07:45

ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dw9jhsn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Wynik z działalności podstawowej 1 433 741 994 529 344 898 239 242
Koszty ogólne -921 734 -639 554 -221 731 -153 850
Koszty ryzyka -282 252 -189 138 -67 898 -45 499
Zysk brutto 229 755 165 837 55 269 39 893
Podatek dochodowy -55 692 -13 656 -13 397 -3 285
Zysk netto przed uwzględnieniem kosztów IPO 332 454 156 381 79 975 37 619
Zysk netto 174 063 152 181 41 872 36 608
Suma bilansowa 21 352 348 15 483 622 5 136 480 3 724 711
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 14 535 432 10 134 786 3 496 616 2 438 005
Depozyty od klientów 17 463 353 13 531 460 4 200 951 3 255 102
Kapitały własne 2 246 352 1 112 481 540 378 267 616
Fundusze podstawowe Tier 1 2 077 282 919 723 499 707 221 247
Fundusze uzupełniające Tier 2 350 205 44 348 84 245 10 668
C/I (przed uwzględnieniem kosztów IPO) (w%) 53,1% 63,9%
ROE (przed uwzględnieniem kosztów IPO)(w%) 19,8% 15,0%
ROA (przed uwzględnieniem kosztów IPO)(w%) 2,0% 1,3%
C/I (w%) 64,3% 64,3%
ROE (w%) 10,4% 14,6%
ROA (w%) 0,9% 1,2%
Współczynnik wypłacalności (w%) 17,00% 9,83%
Tier 1 (w%) 14,54% 9,38%
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A..pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2012
Skonsolidowane sprawozdanie finansoweGrupa Alior Bank.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta - SSF.pdf Opinia Audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dw9jhsn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-807 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | JEROZOLIMSKIE | | 94 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu
2013-03-07 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Michał Hucał Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu Pion Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dw9jhsn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dw9jhsn
dw9jhsn