Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej ...

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - korekta (10/2012)
Share
dsoken6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 czerwca 2013 r., uzyskał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Helene Zaleski Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku wskazujące, że w zawiadomieniu z dnia 14 grudnia 2012 r. nieumyślnie podała nieprawidłową liczbę nabytych w dniu 07 grudnia 2012 r. akcji Emitenta. W związku z powyższym koryguje się raport bieżący nr 10/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w ten sposób, że: Było: 1.nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 123 665 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie Publicznej Banku ("IPO"). Jest: 1.nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 190 159 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyła
się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie Publicznej Banku ("IPO"). W zawiadomieniu Pani Helene Zaleski oświadczyła, że na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia posiada łącznie 206.159 akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6