Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (28/2014)

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów (28/2014)
Share
d2gx1df

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A.("Alior Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alior Bank Spółka Akcyjna przez Akcjonariusza Alior Lux S a.r.l. & Co. S.C.A. ("Akcjonariusz"). Zmniejszenie nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2014 r. w wyniku sprzedaży przez Akcjonariusza 3.300.000 akcji Alior Banku po cenie 79 zł za akcję. Przed transakcją zbycia akcji Alior Banku, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza znajdowały się 22.418.382 akcje, stanowiące 32,05% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dające prawo do 22.418.382 głosów, stanowiących 32,05% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto, w pośrednim posiadaniu Akcjonariusza poprzez spółkę zależną Alior Polska Sp. z o.o. znajdowało się dodatkowo 500.000 akcji, stanowiących 0,79% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dających prawo do 500.000 głosów, stanowiących 0,79% w ogólnej liczbie głosów.
Łącznie, w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza, znajdowały się 22.918.382 akcje stanowiące 32,77% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dające prawo do 22.918.382 głosów, stanowiących 32,77% w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji zbycia akcji Alior Banku, posiadane przez Akcjonariusza 19.118.382 akcje, stanowią 27,33% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku, a wynikające z nich 19.118.382 stanowią 27,33% ogólnej liczby głosów w Alior Banku. Natomiast 500.000 akcji będących w posiadaniu spółki zależnej od Akcjonariusza, Alior Polska Sp. z o.o. stanowi 0,71% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku, a wynikające z nich 500.000 głosów stanowi 0,71% ogólnej liczby głosów w Alior Banku. W sumie w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza znajduje się 19.618.382 akcji stanowiących obecnie 28,05% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dających prawo do 19.618.382 głosów, stanowiących 28,05% w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz nie zawierał żadnej umowy, której
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie w odniesieniu do Akcji Alior Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Information about a change in the share in the total number of votesThe Management Board of Alior Bank S.A. (“Alior Bank”) hereby informs you about a notification received on 24 April 2014 under Art. 69 of the Polish Act on Public Offering of 29 July 2005 on a change in the share of the Shareholder Alior Lux S a.r.l. & Co S.C.A. (“the Shareholder”) in the total number of votes at the General Shareholders’ Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna.Decrease on 23 April 2014, resulted from selling 3.300.000 Alior Bank’s shares for a price of PLN 79 per share.Prior to the sale transaction of Alior Bank’s shares Shareholder owned directly 22.418.382 shares which represented 32.05% of the share capital of Alior Bank and carried 22,418,382 votes, which constituted 32.05% of the total number of the votes. Additionally, the Shareholder indirectly (through a subsidiary Alior Polska Sp. z o.o.) held 500,000 shares, which represented 0.79% of the share capital of Alior Bank and carried 500,000 votes, which constituted
0.79% of the total number of the votes. In total, the Shareholder directly and indirectly held 22,918,382 shares, which represented 32.77% of the share capital of Alior Bank and carried 22,918,382 votes, which constituted 32.77% of the total number of the votes.After the sale transaction of Alior Bank’s shares the 19,118,382 shares held by the Shareholder represent 27.33% of the share capital of Alior Bank, and carry 19,118,382 votes, constituting 27.33% of the total number of votes in Alior Bank. At the same time, the 500,000 shares held by Alior Polska Sp. z o.o., a subsidiary of the Shareholder, represent 0.71% of the share capital of Alior Bank, and the 500,000 votes carried by those shares constitute 0.71% of the total number of votes at Alior Bank. In total, the Shareholder at present directly and indirectly holds 19,618,382 shares, which currently represent 28.05% of Alior Bank’s share capital and carry 19,618,382 votes, which constitute 28.05% of the total number of votes.The Shareholder has not
concluded any agreement for transferring the right to execute voting rights within the meaning of Art. 87(1)(3)(c) of the of the Polish Act on Public Offering with respect to Alior Bank shares. | |

d2gx1df

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df