Trwa ładowanie...
d4d2te8
d4d2te8
espi

ALMA - Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst. (3/2014) - EBI

ALMA - Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst. (3/2014)
Share
d4d2te8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotna informacja dotycząca procesu wprowadzenia obligacji serii A na Catalyst. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alma S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI z dnia 14 listopada 2014 r. nr 2/2014 informuje, iż zgodnie z punktem 14.5 warunków emisji obligacji serii A Emitent w terminie od publikacji do 5 (piątego) dnia roboczego po dniu publikacji raportu EBI nr 2/2014 związanego z wystąpieniem okoliczności określonej w warunkach emisji obligacji serii A w punkcie 14.3.g) nie otrzymał ani jednego zawiadomienia o wymagalności od obligatariuszy obligacji serii A. W związku z powyższym Emitent informuje, że po przeprowadzeniu przeterminowanego wykupu 30 Obligacji serii A należących do jednej osoby fizycznej w dniu 11 lipca 2014 r. emisja obligacji serii A wynosi nadal 1147 sztuk. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 1230/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2014 r. złożył na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wnioskiem o wprowadzenie są objęte wszystkie 1147 sztuk obligacji serii A. Podstawa
prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Stefanowski Doradca Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4d2te8

Podziel się opinią

Share
d4d2te8
d4d2te8