Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

ALTA - Porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A (26/2014)

ALTA - Porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A (26/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Spółka, Inwestycja ALTA S.A., Kredytobiorca) i DZ Bank AG S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bank, Kredytodawca) zawarły w dniu 10 grudnia 2014r. porozumienie o rozwiązaniu umowy kredytowej i przedterminowej spłacie kredytu. Umowa kredytowa została zawarta 24 czerwca 2010r. na kwotę 11 600 tys. euro z terminem spłaty 24.06.2020r. Na dzień zawarcia porozumienia kwota kredytu wynosi 8 328 tys. euro Strony ustaliły, że przedterminowym dniem spłaty będzie 31 marca 2015r. W przypadku braku częściowej lub całkowitej spłaty kredytu do dnia 31 marca 2015r. Strony będzie nadal wiązała umowa kredytowa o treści obowiązującej przed zawarciem Porozumienia, przy czym Bank nabędzie prawo do rozporządzania w całości prawami i obowiązkami Banku z tytułu umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez konieczności uzyskania zgody Kredytobiorcy. Strony potwierdziły, że przedterminowa spłata kredytu zostaje zawarta za porozumieniem Stron i jest związana z decyzją DZ Bank AG
S.A o zaprzestaniu działalności w Polsce. TUP Property S.A. prowadzi działania zmierzające do refinansowania swojego zadłużenia tj.kredytów zaciągniętych w DZ Bank AG S.A i Banku Zachodnim WBK S.A. Informacje o podjęciu wiążących decyzji zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym. Przedmiot porozumienia przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania Porozumienia w kategorii umowy znaczącej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTA Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl www.altasa.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e