Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

ALTERCO - Emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych (76/2011)

ALTERCO - Emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych (76/2011)
Share
d13cjch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTERCO S.A. (Spółka) informuje, że działając w wykonaniu uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2011 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2011 z 29.06.2011 r.) Spółka wyemitowała, na podstawie Uchwały nr 24/2011 Zarządu Spółki z dnia 30.11.2011 r., czwartą transzę 70 000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 70 000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,41 złotych każda, jednostkowej cenie emisyjnej 40,00 złotych każda oraz łącznej cenie emisyjnej 2 800 000,00 zł oraz skierowała ofertę objęcia wyżej wymienionych warrantów subskrypcyjnych do Trigon Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Krakowie. Uchwałą nr 24/2011 z dnia 30.11.2011 r. Zarząd Spółki wyraził także zgodę na zbycie przez Trigon Dom Maklerski SA wyżej wymienionych 70 000 warrantów subskrypcyjnych na rzecz podmiotów trzecich. Przyjęcie oferty powinno nastąpić do dnia 01.12.2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch