Trwa ładowanie...
d4csj8w

ALTERCO - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 30...

ALTERCO - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 30.08.2013 r. ? korekta błędów pisarskich w załączniku (41/2013)

Share
d4csj8w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | KOR | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 30.08.2013 r. ? korekta błędów pisarskich w załączniku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, że ? w związku z pomyłką, która pojawiła się w załączniku do raportu informującego o uchwałach podjętych przez ZWZA w dniu 30.08.2013 roku ? przedstawia, w załączeniu, poprawioną informację. Pomyłka polegała na błędnym wpisaniu liczby akcji i głosów, które wzięły udział w głosowaniu oraz liczby głosów oddanych za przyjęciem uchwały. Niestety, ponieważ pomyłka wystąpiła w podanych wynikach dotyczących uchwały nr 1, została błędnie "powielona" w przypadku uchwał pozostałych. Emitent pragnie jednak podkreślić, że pomyłka miała rachunkowo jedynie znaczenie marginalne (różnica poniżej 1% w przypadku głosów oddanych za), informacja o głosach wstrzymujących i przeciw ? nie zmienia się. Także konstatacja informująca o podjęciu poszczególnych uchwał pozostaje w mocy. Tym samym, pomimo popełnionej pomyłki pisarskiej ? Emitent nie wprowadził w błąd otoczenia informując o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 sierpnia 2013 r. Poniżej Emitent
przedstawia ponownie treść raportu opublikowanego 30.08.2013 r. , a w załączeniu poprawiony załącznik. Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO S.A. w dniu 30 sierpnia 2013 roku podjęło uchwały, których treść - wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się ? Emitent przekazuje w załączeniu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Emitent informuje także, że nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Natomiast, przed rozpoczęciem głosowania nad Uchwałą nr 16, dokonano jedynie poprawki pomyłki pisarskiej. W opublikowanym wcześniej projekcie tytuł uchwały był prawidłowy, natomiast w treści należało zmienić nazwisko członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AltercouchwalyWZA30082013KOR.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 730 054 682 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w