Trwa ładowanie...
dpegr5b
espi

ALTERCO - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r ...

ALTERCO - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku (23/2014)
Share
dpegr5b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z koniecznością zmiany terminu opublikowania raportu za I pierwsze półrocze 2014 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 30.08.2014 r. - skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2014 roku, który musi zawierać dane z raportu za pierwsze półrocze 2014 roku, zostanie opublikowany w dniu 28 listopada 2014 r., a nie jak podano w raporcie nr 3/2014 z 15.01.2014. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpegr5b

Podziel się opinią

Share
dpegr5b
dpegr5b