Trwa ładowanie...
d26p0gz

ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym. (52 ...

ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym. (52/2014)

Share
d26p0gz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI)
informuje o zawarciu w dniu 04.12.2014 r. umowy z Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Copernicus Capital TFI) z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa). Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez ALTUS TFI od Copernicus Capital TFI zarządzania niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 251, NIP: 1070005316, REGON: 140701530 (dalej: Fundusz). Na podstawie Umowy Copernicus Capital TFI przeniesie na ALTUS TFI, a ALTUS TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania następuje z chwilą określoną w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 157). Strony ustaliły, że przejęcie zarządzania Funduszem będzie miało
charakter nieodpłatny. Warunkiem dojścia do skutku Umowy jest uzyskanie przez ALTUS TFI informacji o braku zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do przejęcia zarządzania Funduszem oraz spełnienie innych warunków określonych w Umowie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Witold Chuść Członek Zarządu
2014-12-05 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

Podziel się opinią

Share
d26p0gz
d26p0gz