Trwa ładowanie...
d2a42fr
d2a42fr
espi

ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza ? Hefal Serwis S.A. (33/2014)

ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza ? Hefal Serwis S.A. (33/2014)
Share
d2a42fr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALUMAST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza ? Hefal Serwis S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: ?Alumast S.A.?) działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: ?ustawa o ofercie publicznej?) informuje, że w dniu 20 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Hefal Serwis S.A., przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, że po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian Statutu Spółki, udział Hefal Serwis S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. uległ obniżeniu poniżej progu 5 %. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Alumast S.A., Hefal Serwis S.A. posiadał 191.659 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Alumast S.A. stanowiących 5,2 % udziału w
kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów z akcji Alumast S.A. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alumast S.A., liczba akcji Alumast S.A. posiadanych przez Hefal Serwis S.A., nie uległa zmianie, jednak w wyniku zwiększenia ogólnej liczby akcji w Alumast S.A., udział Hefal Serwis S.A. w kapitale zakładowym Alumast S.A. oraz ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. obniżył się do poziomu 4 %. Ponadto brak jest zależnych od Hefal Serwis S.A. podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMAST S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-300 Wodzisław Śląski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marklowicka 30a
(ulica) (numer)
32 4560248 32 4554725
(telefon) (fax)
info@alumast.eu www.alumast.eu
(e-mail) (www)
647-22-13-249 276766892
(NIP) (REGON)
d2a42fr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Zbiigniew Szkopek Prezes Zarządu
2014-11-20 Beata Hut Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a42fr

Podziel się opinią

Share
d2a42fr
d2a42fr