Trwa ładowanie...
d13z4oz
espi

ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu ...

ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% (30/2014)
Share
d13z4oz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ALUMAST S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 04.11.2014 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż po transakcjach zawartych podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 04.11.2014 posiadam 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 7,12% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,12% ogólnej liczby głosów"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMAST S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-300 Wodzisław Śląski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marklowicka 30a
(ulica) (numer)
32 4560248 32 4554725
(telefon) (fax)
info@alumast.eu www.alumast.eu
(e-mail) (www)
647-22-13-249 276766892
(NIP) (REGON)
d13z4oz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Beata Hut Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Radosław Łoś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13z4oz

Podziel się opinią

Share
d13z4oz
d13z4oz