Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

AMBRA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 październik ...

AMBRA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań. (11/2014)
Share
d3irv0s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMBRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 10 października 2014 r. następujące uchwały: Uchwała 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego, PESEL 70091400757. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra
S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 10 września 2014 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na
podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszka, PESEL 73082000130 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w
głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Kamińskiego, PESEL 63073104659. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale
wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów
wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0
(zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła
19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013/2014, postanawia: zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się: ? informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322 028 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy
złotych); ? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 517 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych); ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 8 833 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych); ? oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę
podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2013/2014, postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 418 969 tys. zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 074 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 26 047 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 27 964 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 24 238 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy
złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 641 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 13 399 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 6 706 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy złotych); - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą
wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 14 356 048,06 złotych (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2013/2014 w ten sposób, że kwotę 11 342 989,80 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 45 (słownie: czterdzieści pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3 013 058,26
złotych (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2014 r. a dzień wypłaty dywidendy na 04.11.2014 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu Robertowi Ogórowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu
Grzegorzowi Nowakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym;
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Nickowi Güntherowi Reh. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23%
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Wilhelmowi Seiler. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów
za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Andreasowi Meier. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów
wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Oliverowi Gloden. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Rafałowi Koniecznemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Jarosławowi Szlendakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d3irv0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Robert Ogór Prezes Zarządu
2014-10-10 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s