Trwa ładowanie...
dm5tgj2

AMBRA - Wybór Audytora (11/2011)

AMBRA - Wybór Audytora (11/2011)

Share
dm5tgj2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Wybór Audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza AMBRA S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora. W uchwale tej Rada Nadzorcza wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186, jako audytora odpowiedzialnego za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2011/2012 kończący się 30 czerwca 2012 roku oraz za przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 roku. AMBRA S.A. nie korzystała dotychczas z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. Wybór Mazars Audyt Sp. z o.o. na mocy powołanej powyżej uchwały Rady Nadzorczej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

| | | AMBRA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMBRA | | spożywczy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska 336 | | 336 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5663300 | | 022 5663303 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Robert Ogór Prezes Zarządu
2011-11-25 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2