Trwa ładowanie...
d4762nk
espi

AMREST - RB 10/2015 Terminy publikacji raportów finansowych w 2015 roku (10/2015)

AMREST - RB 10/2015 Terminy publikacji raportów finansowych w 2015 roku (10/2015)

Share
d4762nk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 10/2015 Terminy publikacji raportów finansowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE (?Spółka?) informuje, że przekazanie raportów finansowych w 2015 roku nastąpi w następujących terminach: 1. Raporty kwartalne: ? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku: 8 maja 2015 r. ? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku: 6 listopada 2015 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku: 13 sierpnia 2015 r. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok: 18 marca 2015 r. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 10/2015 Publishing dates of the financial reports in 2015;The Management Board of AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) hereby announces the publishing dates of AmRest?s financial reports in 2015:;1. Quarterly reports:;- the consolidated quarterly report for Q1 2015: May 8th, 2015;- the consolidated quarterly report for Q3 2015: November 6th, 2015;2. The consolidated interim report for the first half of 2015: August 13th, 2015;3. The consolidated annual report for 2014: March 18th, 2015;Following §83 sec. 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodical information provided by issuers of securities, the Company informs that its consolidated periodical (quarterly and semi-annual) reports will include stand-alone financial statements. The annual report will be prepared and published in both the stand-alone and consolidated form.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial
instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4762nk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4762nk

Podziel się opinią

Share
d4762nk
d4762nk