Trwa ładowanie...
dgyc9j5
dgyc9j5
espi

AMREST - RB 63/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE (63/2014)

AMREST - RB 63/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE (63/2014)
Share
dgyc9j5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 63/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr RB 54/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie ponownego powołania Pana Henry?ego McGovern na członka Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?), zatwierdzonego Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z dnia 4 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Pana Henry?ego McGovern na Przewodniczącego Rady. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Życiorys Pana Henry?ego McGovern jest dostępny na stronie internetowej Spółki (sekcja ?O nas?, zakładka ?Rada Nadzorcza?)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 63/2014 Appointment of the Chairman of AmRest Holdings SE Supervisory Board;With reference to the information provided in RB 54/2014 dated June 4th, 2014 concerning the reappointment of Mr. Henry McGovern as the member of Supervisory Board of AmRest Holdings SE ("AmRest", the "Company") established by the Resolution No. 11 of the Company Annual General Meeting of June 4th, 2014, the Management Board of AmRest announces that during the Supervisory Board meeting held on July 8, 2014, the Supervisory Board resolved to appoint Mr. Henry McGovern as the Chairman of the Supervisory Board. The resolution came into force on the date of its adoption.;Biography of Mr. Henry McGovern is available on the Company's website (section "About Us", tab "Supervisory Board");Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgyc9j5

Podziel się opinią

Share
dgyc9j5
dgyc9j5