Trwa ładowanie...
d3mzyea
espi

AMREST - RB 68/2013 ? Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji AmRest (68/2013)

AMREST - RB 68/2013 ? Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji AmRest (68/2013)
Share
d3mzyea
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 68/2013 ? Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji AmRest
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2013 z dnia 10 września 2013 roku i raportu bieżącego 64/2013 z dnia 11 września 2013 Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest", ?Spółka") informuje, że o podjęciu przez Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna uchwały w sprawie wyznaczenia dnia 16 września 2013 jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 14 000 obligacji na okaziciela serii AMRE03300618 spółki AmRest Holdings SE o wartości nominalnej PLN 10 000 każda i łącznej wartości PLN 140 000 000.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 68/2013 – The date of first listing of AmRest bonds;In regards to the regulatory announcement 62/2013 dated 10th September 2013 and the regulatory announcement 64/2013 dated 11 September 2013 the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”) informs about the resolution of Bondspot S.A. regarding setting the date of the first listing of AmRest 14 000 bearer bonds series AMR03300618 for 16th September. Nominal value of each bond is PLN 10 000 and total value of the bonds amounts to PLN 140 000 000.;Legal act:;§ 56 (1.1) of the Offering Act dated July 29th 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 3239300 071 3239310
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
809577914 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mzyea

Podziel się opinią

Share
d3mzyea
d3mzyea