Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb
espi

AMREST - RB 69/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (69/2013)

AMREST - RB 69/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (69/2013)
Share
d2vnplb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 69/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, że w dniu 13 września 2013 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 12 września 2013 r. transakcji zakupu 14 000 akcji AmRest po średniej cenie 94,49 zł. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 17 września 2013 r. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 69/2013 Purchase of AmRest shares by a person having access to confidential information;AmRest Holdings SE (?AmRest") informs that on September 13th, 2013 it received a notice from a person having access to confidential information of AmRest, about a purchase of 14 000 AmRest shares on September 12th, 2013, at the average price of PLN 94,49. The settlement date is September 17th, 2013.The above mentioned transaction was executed at the Warsaw Stock Exchange.;Legal act:;Art. 160 Sec. 4 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 3239300 071 3239310
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
809577914 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb