Trwa ładowanie...
d1nfmb3

AMREST - RB 76/2013 Korekta RB 76/2013 Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osobę mającą d...

AMREST - RB 76/2013 Korekta RB 76/2013 Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (76/2013)

Share
d1nfmb3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 76/2013 Korekta RB 76/2013 Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Korekta w związku z podaniem nieprawidłowej daty oraz trybu zawarcia transakcji. Prawidłowa treść raportu poniżej. AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, że w dniu 20 września 2013 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu transakcji zakupu 6 580 akcji AmRest po średniej cenie 38,05 PLN. Transakcja została zawarta dnia 18 września 2013 r. poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 76/2013 Correction of RB 76/2013 Transactions on AmRest shares made by a person having access to confidential information;Correction due to given incorrect date and procedure for the execution of the transaction. The corrected text of the regulatory announcement below.;AmRest Holdings SE (?AmRest") informs that on September 20th, 2013 it received a notice from a person having access to confidential information of AmRest, about a purchase of 6 580 AmRest shares at the average price of PLN 38.05.;The transaction was executed on September 18th, 2013 outside the regulated marked, being execution of AmRest management options.;Legal act: Art. 160 Sec. 4 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3