Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2htvp4

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): otwarcie luką i próba zwyżki były na tyle słabe, iż podaż bez problemu skontrowała popyt, ale sam fakt, iż w żadnym punkcie sesji wykres nie spotkał się z ekstremami poprzedniego dnia wskazuje na konsolidacyjną fazę w historii rynku. W istocie, spokojne rozdanie podkreśla jednak układ prowzrostowy. Po fali wzrostowej z poprzedniego tygodnia korekta coraz bardziej przybiera kształt spokojnej konsolidacji. W klasycznym odczytaniu rynek pozwala więc spekulować o środkowej części układu ruch/konsolidacja/ruch, który buduje potencjał zwyżki do 2400 pkt. Wypełnienie scenariusza oznaczałoby wyjście nad ważny opór w rejonie 2350 pkt., gdzie podaż odniosła sukcesy techniczne, których konsekwencją był spadek do 2250 pkt. Wskaźnikowo rynek prezentuje się coraz bardziej neutralnie. Również zwolennicy techniki Ichimoku odnotują, iż wykres znalazł się już w granicach chmury i faktycznie testuje jej górne ograniczenie. Wybicie w tym układzie poprawiłoby sytuację byków i sprzyjałoby
skutecznemu atakowi na 2350 pkt.

W układzie dziennym przy niespełna 400 mln obrotu znaczenie białej świecy jest marginalne. W istocie, od otwarcia piątkowej sesji luką do dziś na wykresie nie doszło do ważnego wydarzenia technicznego, a trzy świece idealnie podkreślają konsolidację, w jakiej znalazł się wykres godzinowy. W obecnym układzie nie pozostaje nic innego niż czekanie na wybicie z trzydniowej półki, które pozwoli na nowo policzyć się stronom rynku, po kreślonej właśnie konsolidacji nad 2300 pkt. i pod 2350 pkt. Szybkie wskaźniki potrzymały sygnały wyczerpania przewagi podaży, ale dopiero wyjście nad 2350 pkt. i dobicie do środka konsolidacji w strefie 2500-2300 pkt., będzie można uznać za powrót do neutralności układu dziennego. Niemniej, porażka podaży pod 2300 pkt. powoduje, iż z ostrożnym optymizmem można spoglądać również na potencjał spotkania wykresu z 2500 pkt.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2htvp4

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2315 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa, jeśli kurs powyżej 2309 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: otwarcie sesji pomiędzy H3 i L4 oraz późniejszy powrót pod H3 pozwoliły zagrać na krótko, ale płaska druga połowa dnia pozwoliła wyjść z gry bez strat tylko wówczas, gdy nie czekało się z zamknięciem do fixingu. Zresztą skok pochodnej na fixingu wskazuje, iż kluczem do rozdania była również niska płynność, która każe ostrożnie podchodzić do wiarygodności technicznej wykresu. Niemniej, również wykres kontraktu potwierdza, iż po fazie wzrostowej rynek znalazł się w konsolidacji, która może być środkową częścią układu ruch/konsolidacja/ruch z potencjałem zwyżki do 2400 pkt. Jeśli pominąć cudowny fixing, z mocnym przesunięciem serii marcowej i przebiciem trendu spadkowego, to z punktu widzenia AT sesja nie przyniosła nowych treści, choć układ konsolidacyjny i coraz mniejszy zakres wahań idealnie wpisują się formację kontynuacji i kolejny test oporów rejonie 2350 pkt. wydaje się teraz łatwiejszy do rozegrania. Scenariusz wzrostowy wspiera wyjście wykresu nad chmurę na wykresie Ichimoku i
wskaźniki trendowe.

W układzie dziennym: pomimo mocnego skoku na fixingu całość rozdania zmieściła się w granicach poprzedniej sesji. Również obrót nie wskazuje, by pierwsze rozdanie po wygaśnięciu serii grudniowej i przejściu na serię marcową przyniosło jakieś emocje. Wykres stale spotyka się z oporem w rejonie 2350 pkt. i ciągle ma przed sobą pokonanie bariery, która w ostatnim czasie mocno zaktywizowała podaż. W praktyce oznacza to, iż trwa konsolidacja pod oporem, której koniec pozwoli ocenić, czy rynek wykonuje ledwie powrót do przełamanego wsparcia, czy apetyty i siły byków pozwolą na powrót w rejon 2400 pkt. Wskaźnikowo rynek stale sygnalizuje, iż podaż straciła niedawną przewagę.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2270 pkt.

d2htvp4

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2247 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d2htvp4

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34256/20141223_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d2htvp4

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2htvp4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2htvp4
d2htvp4