Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d3xze2f

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): piątkowe rozdanie nie przyniosło wielu zaskoczeń. Po powrocie nad 2300 pkt. wykres miał stanąć do konfrontacji z połamanymi wsparciami w rejonie 2350 pkt., ale skończyło się na konsolidacji na bezpiecznych poziomach. W istocie sesja przyniosła test połamanego oporu na 2300 pkt., ale w finale popyt okazał się silniejszy i w poniedziałkowe notowania indeks wchodzi nad 2300 pkt. Najłatwiejszy do rozegrania wydaje się zatem scenariusz z konsolidacją pomiędzy 2350 i 2300 pkt. Patrząc jednak na piątkową sesję w kategoriach odpoczynku po ostatniej fali wzrostowej, to cofnięcie nosi wszystkie cechy korekty umocnienia. W klasycznym odczytaniu pierwsza faza odreagowania zmieniła się w konsolidację i teraz rynek czeka na kolejną falę umocnienia.

W układzie dziennym kluczowe fakty miały miejsce na sesjach poprzednich. Najważniejszym jest powrót wykresu nad 2300 pkt., co jest sygnałem, iż podaż została złapana w pułapkę bessy w postaci wyjścia dołem z konsolidacji w strefie 2500-2300 pkt. W efekcie, zasadnym wydaje się oczekiwanie, iż teraz rynek przetestuje górne ograniczenie wielomiesięcznego trendu bocznego. Jeśli gdzieś należy szukać ryzyk dla tego scenariusza to w krótszym układzie, w którym ważniejszym oporem niż 2300 pkt. jest połamany dołek w rejonie 2350 pkt. W istocie, to połamanie tego wsparcia uruchomiło agresywną podaż. Wyjście nad 2350 pkt. byłoby zachętą do powrotu na neutralne poziomy w okolicach 2400 pkt. Wskaźnikowo rynek sygnalizuje wyczerpanie przewagi podaży.

W układzie tygodniowym: najważniejszymi faktami na wykresie są dynamiczny dolny cień ostatniej świecy i zamknięcie tygodnia nad 2300 pkt. To sygnały, iż w rejonach, gdzie wcześniej łamały się fale spadkowe popyt operuje z dużą skutecznością. Jak zawsze w przypadku dolnych cieni dopiero kolejny tydzień pokaże, czy popyt potwierdzi obronę 2300 pkt.

d3xze2f

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2286 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa, jeśli kurs powyżej 2309 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: z definicji sesje, w trakcie których handel na rynku pochodnej zdominowany jest przez oczekiwanie na godzinę rozliczenia kontraktów warto obserwować, ale nie warto próbować ich rozgrywać przez punkty zwrotne. Niemniej, otwarcie nad H4 mogło prowokować część graczy do rozegrania strategii long break out, która płaciła przy realizacji zysków po dotarciu kursu do H5. W mniej klasycznym zagraniu powrót pod H4 płacił tylko osobom, które były szybkie w zajmowaniu pozycji lub ryzykowały grę przeciwko trendowi i dodatkowo weszły z pozycją w godzinę rozliczenia kontraktów. Z punktu widzenia AT sesja nie niosła wielu emocji. Już na starcie pojawiło się zawahanie pod oporem w rejonie 2350 pkt., gdzie powinno dojść do kolejnej, po 2250 i 2300 pkt. ważnej konfrontacji pomiędzy podażą i popytem. Wskaźnikowo rynkowi najbliżej do trendu bocznego i jakiejś konsolidacji po odbiciu od 2250 pkt.
W układzie dziennym: zawahanie w rejonie 2350 pkt. nabiera ważnego znaczenia. Analogicznie do wykresu indeksu bazowego w tym punkcie została uruchomiona fala dynamicznej przeceny, która odpowiada za 100-punktowy ruch do 2250 pkt. W efekcie, na 2350 pkt. należy oczekiwać wskazania, czy rynek wykonuje tylko powrót do przełamanego wsparcia, czy też bykom uda się wynieść wykres na neutralne poziomy w okolicach 2400 pkt. Wskaźniki sygnalizują, iż popyt nie powiedział ostatniego słowa, ale utrzymanie tego wrażenia wymaga niedopuszczenia do spadku wykresu poniżej strefy 2300-2295 pkt.

d3xze2f

W układzie tygodniowym: dynamiczny dolny cień świecy wraz z nieudanym zejściem wykresu poniżej sierpniowych dołków są ostrzeżeniem, by nie traktować poważnie ożywienia linii –DI. Również nisko położone wskaźniki – CCI czy RSI, ale też Stochastic – ostrzegają, iż ostatnie spadki mogą nieść fałszywą obietnicę wybicia w długiego trendu bocznego. Do tego podaż musi sprowadzić wykres pod 2260-2248 pkt., gdzie po zakończonym tygodniu pojawiło się bardzo mocne wsparcie.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2270 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2247 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d3xze2f

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34222/20141217_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d3xze2f

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3xze2f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3xze2f
d3xze2f