Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
drc5bn7

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 zawahał się w przedziale 2402 - 2421 punktów, wstępnie rozwijając osłabienie, jakie pojawiło się pod koniec sesji 28 listopada br. Początek nowego tygodnia przyniósł osłabienie, lokalny dołek 2402 pkt., ale także skuteczną obronę psychologicznej bariery 2400 punktów. Pod koniec wczorajszej sesji kurs WIG20 ruszył w stronę oporów 2431 - 2436 pkt., ale do nich nie dotarł i utworzył wg Price Action niższy szczyt LH 2421 pkt., mniejszy od poprzedniego 2425 pkt. To pokazuje, że faza słabości może ponownie wystąpić, ale z drugiej strony utrzymanie indeksu ponad wsparciem 2402 – 2398 pkt. będzie powodować siłę w grupie popytu.

Podtrzymane kupno wg Ichimoku pozwala mówić o znamionach korekty wzrostowej na WIG20 w H1 z opcją podejścia do oporów - pivotów 2436 - 2438 pkt. Jeśli jednak WIG20 nie wybije się ponad barierę Span-A z Ichimoku na tyle dynamicznie, aby została ona przecięta przez kurs w rejonie 2418 - 2420 pkt., to korekta będzie gaszona a wówczas powstanie ponownie podwyższone ryzyko połamania wsparcia 2398 - 2386 pkt. i zniżki do 2358 - 2321 pkt.

W układzie dziennym: miniona, poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła +0,01% zmianę WIG20, choć w trakcie dnia podaż wyraźnie kierunkowała wahania indeksu, aby w ostatecznym rozrachunku ustąpić miejsca popytowi, gdy ten uzyskał kilka potwierdzeń wsparcia 2405 - 2403 pkt. W układzie D1 w ujęciu modelu Guppy’ego kurs WIG20 oscyluje poniżej dynamicznych niebieskich i zielonych średnich r-MMA. Tworzą one plastyczną barierę zaporową, która w ostatnich dniach kształtowana jest zniżkowaniem WIG20 i tak narósł twardy opór wg tych średnich przy 2431 pkt. Dopiero wyjście ponad ten poziom i zachowanie ww. wsparć z H1 zmieni trend na wzrostowy na WIG20. W przeciwnym razie ruch do 2358 – 2321 pkt. będzie naturalną konsekwencją ww. stanu słabości i zniżkowania.
[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

drc5bn7

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2405 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu najpierw sprzyjająco dla krótkich pozycji, aby w końcówce poniedziałkowego handlu przekreślić pesymistyczne wskazania dla długich pozycji. W ujęciu wypadkowym FW20 zyskały wczoraj 0,37%, choć po minionych wymianach nie zaistniał sygnał akumulacyjny, ale tylko negatywne wskazanie dla spadków prawdopodobnie jako pokrycie krótkich pozycji. W ostatnich godzinach wymian malał LOP, rósł wolumen a kurs FPL20 wybił się z 2409 do 2426 pkt. Można zatem odnieść wrażenie, że agresywniejsza strona transakcji po prostu zamykała pozycje krótkie, krzyżując transakcje z pozycjami oczekującymi na zamknięcie długich pozycji. W ten sposób można domniemywać zniżkujący LOP, gdyż obydwie strony transakcji wychodziły wczoraj z rynku.

W ujęciu poziomów zwrotnych Camarilla gracze dostali w poniedziałek idealne zagranie, gdyż przetestowanie S2 Camarilla dało wsparcie przy 2409 pkt. a wówczas kolejne potwierdzenia tej bariery pozwoliły zajmować długie pozycje pod oczekiwany wzrost, kilkakrotnie razy większy niż zakładane np. 5-10 punktów jako stop loss. W konsekwencji cierpliwość popłaciła i ruch kursu FPL20 do 2426 z 2409 pkt. pozwolił zyskać intratne 17 punktów, czyli na przykład prawie trzy razy więcej niż hipotetyczny SL rzędu 5 pkt.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają neutralny splot wokół średnich Guppy’ego, ale także świeży statystycznie sygnał do spadków wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 20 punktów, co odpowiada za słaby stan. Jeśli kolejne sesje czy tygodnie spowodują, że kurs FPL20 nie wyląduje na twardym wsparciu 2380 - 2372 pkt., ale ponownie oddali się od niego to wówczas moglibyśmy zapomnieć o ewentualnej przecenie do 2355 pkt. Do tego w układzie D1 dostalibyśmy sygnał do odnowienia hossy, jeśli kurs pokonałby w konsekwencji zachowania ww. wsparcia opór 2443 pkt.

drc5bn7

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2400 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2390 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

drc5bn7

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34147/20141202_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

drc5bn7

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

drc5bn7

Podziel się opinią

Share
drc5bn7
drc5bn7