Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d2xgbhu

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy
W układzie H1: podczas ostatnich 12 godzin handlu WIG20 stracił w ujęciu intrasesyjnym blisko 40 punktów i zmiana ta doprowadziła w układzie H1 do zejścia całej żółtej wstęgi średnich kroczących poniżej całej wstęgi niebieskich średnich r-MMA. Takie sprzężenie generuje układ korekty spadkowej a także podważa lokalnie wcześniej obserwowany trend wzrostowy, gdyż kurs jest poniżej EMA-200 w H1.

Jeśli WIG20 wyjdzie i utrzyma się ponad EMA-200 tj. mniej więcej powyżej 2443 – 2445 punktów to ruch ten odnowi hossę na największych spółkach z GPW. W przeciwny wypadku powstanie w ww. rejonach cenowych pro-podażowy trigger i jego potwierdzenie wraz z zachowaniem głównej linii PP 2448 pkt. wskaże target na 2424 - 2399 pkt.

d2xgbhu

W układzie dziennym: wczorajsza sesja na GPW przyniosła nieznaczny spadek WIG20 o 0,25% i w trakcie dnia podaż ponownie, iluzorycznie pozwalała na zwyżkowy zwrot w notowaniach. Nie można przy tym wytłumaczyć dlaczego popyt ponownie kupił projekcję wzrostów, której nie mieliśmy wczoraj w niniejszych prognozach, a którą wysyłali optymistycznie nastawieni gracze. Wczoraj wyrysowana została, na koniec dnia, świeca Marubozu spadkowego zamknięcia i wg klasyki WIG20 stracił „kilka punktów”, ale jeśli WIG20 zachowa opory 2443 - 2448 punktów to wówczas prawdopodobny stanie się test linii S2 2399 pkt. a nawet zejście w rejon 2380 - 2375 pkt.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2xgbhu

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2457 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

W układzie H1: kurs FW20 istotnie pikował w ostatnich godzinach wczorajszego handlu, niekorzystnie dla długich pozycji, analogicznie, jak dnia poprzedniego. Zaraz po rozpoczęciu sesji podaż zaatakowała, zyskała rejon 2441 – 2448 pkt, ale przede wszystkim czas, aby uzbroić się i stawić opór tuż ponad 2450 pkt.

Podaż po środowych wymianach była na tyle silna lub straszna, dla grupy kupujących, że popyt nie był w stanie skierować FPL20 do R1 Camarilla 2460 pkt. Był to sygnał sam w sobie, że spora część graczy widzi szeroką słabość na rynku i po prostu liczy się z dalszym ruchem w dół. To z kolei zadziałało, jak samospełniająca się przepowiednia i kurs FPL20 ruszył dynamicznie w dół przed wejściem Wall Street do gry. Na koniec dnia obserwowaliśmy poziomy o blisko 20 punktów niższe w stosunku do ww. oporu 2450 pkt.

d2xgbhu

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają impet spadkowy, choć jest on uśpiony przez opadanie linii ADX. Mamy w D1 sygnał silnej korekty spadkowej a nawet fali zniżkującej, gdyż DMI wskazuje sprzedaż. Zachowanie sprzedażowego układu w H1 precyzyjnie pozwoli na zachowanie zależności spadkowej o potencjale jej rozwinięcia w stronę 2418 - 2380 pkt. Linia CCI dynamicznie opada znad +100 punktów, więc jest to sygnał, że podaż prowadzi rozgrywkę w swoim, precyzyjnym i bardzo logicznym stylu. Jeśli kurs nie wykroczy ponad linię Tenkan-Sen to faza spadkowa przyśpieszy a wówczas popyt zobaczy kawałek wyprzedaży na wzór negatywnych sesji, które dominowały w pierwszej połowie października. Łatwo jednak odbudować tendencję wzrostową poprzez wyjście nad 2453 - 2478 pkt.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2465 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2495 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d2xgbhu

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34013/20141103_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d2xgbhu

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2xgbhu

Podziel się opinią

Share
d2xgbhu
d2xgbhu