Trwa ładowanie...
d2be1li
d2be1li
espi

APANET - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C i D na dzień 10 października 2014 r. o ... - EBI

APANET - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C i D na dzień 10 października 2014 r. oraz zakończenie notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (27/2014)
Share
d2be1li

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C i D na dzień 10 października 2014 r. oraz zakończenie notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1111/2014 podjętą w dniu 7 października 2014 r. postanowił określić dzień 10 października 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect : - 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 października 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLAPANT00017". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "APANET" i oznaczeniem "APA". Ponadto, na mocy ww. uchwały, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 9 października 2014 r. jako
dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PLAPANT00025?. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Leszczyński Prezes Zarządu
Andrzej Lis Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2be1li

Podziel się opinią

Share
d2be1li
d2be1li