Trwa ładowanie...
dln563a
espi

APATOR - Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA. (22/2014)

APATOR - Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA. (22/2014)
Share
dln563a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że z dniem 1 lipca 2014 roku w skład Zarządu powołany został Pan Piotr Nowak, który sprawować będzie funkcję Członka Zarządu ? Dyrektora ds. Finansowych. W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2014 roku Zarząd Apator SA działać będzie w następującym czteroosobowym składzie: - Andrzej Szostak ? Prezes Zarządu, - Tomasz Habryka ? Członek Zarządu, - Jerzy Kuś ? Członek Zarządu, - Piotr Nowak ? Członek Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku. Pan Piotr Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA), absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także absolwentem IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie. W latach 2006 - 2014 Pan Piotr Nowak pracował w spółce Netia SA, wiodącym alternatywnym operatorze telekomunikacyjnym w Polsce. Zajmował tam stanowisko Dyrektora ds. Finansowych i Zastępcy Członka Zarządu oraz sprawował funkcje
operacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania, kontrolingu oraz M&A, m.in. w procesie przejęcia spółki Dialog S.A. W latach 2003 ? 2006 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontrolingu w PTC Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska). W latach 2000 ? 2003 był Członkiem Zarządu ? Dyrektorem ds. Finansowych w Lucent Technologies Poland. W latach 1994 ? 2000 pracował w Ernst & Young Polska na stanowiskach kierowniczych i analitycznych. Pan Piotr Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gdańska 4A lok C4
(ulica) (numer)
56 6191271 56 6191274
(telefon) (fax)
apator@apator.com.pl apator.com.pl
(e-mail) (www)
8790166896 870037630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Andrzej Szostak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a