Trwa ładowanie...
d3e06ld
espi
16-11-2010 18:31

APATOR - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

APATOR - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. (50/2010)

d3e06ld
d3e06ld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 15 listopada 2010 r. akcjonariusz Zbigniew Jaworski złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 roku, poprzez dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.Powyższy akcjonariusz, złożył dokładnie taki sam wniosek przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Apator SA, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2010 roku.Zgłoszony przez niego projekt uchwały dotyczący powołania rewidenta do spraw szczególnych został wówczas włączony do porządku obrad. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA nie podjęło uchwały w powyższej sprawie, tj. nie wyraziło zgody na powołanie rewidenta do spraw szczególnych.Zarząd Apator SA, po rozpatrzeniu wniosku złożonego osobiście przez akcjonariusza w dniu 15 listopada 2010 r., w formie pisemnej, stwierdza, że zawiera on uchybienia formalne polegające na braku własnoręcznego
podpisu wnioskodawcy (na dokumencie widnieje wyłącznie kserokopia podpisu). Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W związku z niespełnieniem powyższego artykułu przedłożony przez akcjonariusza dokument?wniosek o rozszerzenie porządku obrad nie stanowi w rozumieniu prawa oświadczenia woli i nie może zostać uwzględniony przez Zarząd Spółki.Podstawa prawna: artykuł 84 pkt 1Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e06ld

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e06ld
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3e06ld