Trwa ładowanie...
d49n3nw
espi

APLISENS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii H oraz zmiany ...

APLISENS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki (9/2015)

Share
d49n3nw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku oraz 4/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r., Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) zawiadamia, że w dniu 3 marca 2015 roku otrzymał informację o rejestracji w dniu 3 marca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. o kwotę 44 774,80 zł. Podwyższenie zostało zrealizowane w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 223 874 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu APLISENS S.A. z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2
738 679,60 zł i dzieli się na 13 693 398 akcji, z których przysługuje prawo do 13 693 398 głosów na walnym zgromadzeniu APLISENS S.A. Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji ww. podwyższenia przedstawia się następująco: - 10 000 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 207 595 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 98 188 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 210 232 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 220 714 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 232 795 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda, - 223 874 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda, Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego stosownej zmianie (wskazanej w raporcie bieżącym nr 1/2015) uległ §5 Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do RB-9 Tekst jednolity Statutu APLISENS S.A..pdf | Tekst jednolity statutu Spółki APLISENS S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49n3nw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2015-03-03 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49n3nw

Podziel się opinią

Share
d49n3nw
d49n3nw