Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

APLISENS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie (19/2013)

APLISENS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie (19/2013)
Share
d1bfy07
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 8 września 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku a także raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku, Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku podpisał aneks do Umowy o pośrednictwo w eksporcie zawartej w dniu 7 września 2011 r. pomiędzy Emitentem a M-System Sp. z o.o. (Pośrednik). Na mocy przedmiotowego aneksu wartość kredytu kupieckiego przyznanego przez Emitenta Pośrednikowi została ustalona na poziomie 2,3 mln euro. Jednocześnie zgodnie z aneksem skróceniu do 140 dni od dnia odbioru urządzeń uległ termin uiszczania przez Pośrednika ceny za odebrane urządzenia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07