Trwa ładowanie...
d3cn9fb
d3cn9fb
espi

APOLLO CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24.03.2014 rok...

APOLLO CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24.03.2014 roku. (1/2014)
Share
d3cn9fb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
APOLLO CAPITAL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24.03.2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CEE Opportunity Partners Poland S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Lecha Zondka 3/7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000392945, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CEE Opportunity Partners Poland S.A., które odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej B. Kuczyńska, P. Kuczyński, W. Młynarski Notariusze Sp. p. przy ul. Bartniaka 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień_24.03.2014.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 24.03.2014
ProjektyuchwałNWZ_24.03.2014.pdf Projekty uchwał NWZ 24.03.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APOLLO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APOLLO CAPITAL S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825 Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lecha Zondka 3/7
(ulica) (numer)
+48 71 733 68 61 +48 71 712 24 22
(telefon) (fax)
www.apollosa.pl
(e-mail) (www)
894-30-22-798 021527509
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Dominik Dymecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cn9fb

Podziel się opinią

Share
d3cn9fb
d3cn9fb