Trwa ładowanie...
d1gi7sp
d1gi7sp
espi

AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (6/2014)

AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (6/2014)
Share
d1gi7sp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, że w dniu 12 lutego 2013 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Józefa Kozikowskiego zamieszkałego ul. Jackowskiego 21, 62-040, Puszczykowo: Józef Kozikowski ("Zawiadamiający") informuje: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), niniejszym informuję, że w wyniku transakcji sprzedaży 69.832 akcji serii E spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego w dniu 12.02.2014 r. zmienił się mój stan posiadania akcji. Przed zmianą posiadałem łącznie bezpośrednio 78.598 akcji i głosów spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, co
stanowiło 5,01% kapitału zakładowego i głosów w spółce. Po zmianie posiadam łącznie bezpośrednio 8.766 akcji i głosów spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, co stanowi 0,56% kapitału zakładowego i głosów w spółce. Nie istnieją podmioty zależne ani powiązane ze mną posiadające akcje Spółki. Nie zawierałem umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kanclerska 28
(ulica) (numer)
+48 (61) 66 54 500 +48 (61) 66 54 501
(telefon) (fax)
biuro@aqua.poznan.pl www.aqua.poznan.pl
(e-mail) (www)
781-00-20-713 004798058
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Józef Andrzej Kozikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gi7sp

Podziel się opinią

Share
d1gi7sp
d1gi7sp