Trwa ładowanie...
d4byqnn

ARCTIC PAPER S.A. - Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zam...

ARCTIC PAPER S.A. - Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB oraz zwiększenie przez Spółkę udziału w Rottneros AB. (11/2013)

Share
d4byqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB oraz zwiększenie przez Spółkę udziału w Rottneros AB. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że w dniu 6 lutego 2013 roku Spółka powzięła informację od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu (tj. Skandinaviska Enskilda Banken AB), iż w odpowiedzi na drugie przedłużenie terminu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB ("Rottneros"), w okresie o który przedłużono wezwanie, od dnia 3 stycznia 2013 roku do dnia 4 lutego 2013 roku włącznie, oferta została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących 11.516.198 akcji, co odpowiada 7,5% łącznej liczby akcji i głosów w Rottneros. Rozliczenie wezwania w odniesieniu do zapisów złożonych w tym okresie planowane jest na dzień 12 lutego 2013 roku. Spółka postanowiła o kolejnym przedłużeniu okresu obowiązywania wezwania do 26 lutego 2013 roku. Rozliczenie wezwania w odniesieniu do zapisów złożonych podczas tego okresu przedłużenia planowane jest na dzień 7 marca 2013 roku. W raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 7
stycznia 2013 roku, Spółka poinformowała o wyniku pierwszego przedłużenia terminu wezwania - do 2 stycznia 2013 roku, łącznie z podstawowym terminem wezwania, do tego dnia akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające na 60.710.220 akcji, co odpowiada 39,8% łącznej liczby akcji i głosów w Rottneros. Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 4 lutego 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 72.226.418 akcji Rottneros, co stanowi 47,3% wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 1.937.794 akcji, a zamiana akcji Rottneros na akcje Spółki została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 70.288.624 akcji Rottneros. Dodatkowo Spółka nabyła poza wezwaniem łącznie 6.498.266 akcji w Rottneros, odpowiadających 4,3% procent akcji i głosów w Rottneros. Spółka może kontynuować nabywanie akcji Rottneros
poza wezwaniem, o ile tego rodzaju sporadyczne nabycia zostaną uznane za korzystne dla Spółki. Spółka aktualnie uprawniona jest ? po nabyciu akcji w Rottneros w ramach i poza wezwaniem ? z łącznie 78.724.684 akcji w Rottneros stanowiących 51,6% akcji i głosów w Rottneros. Ponadto Spółka nabyła poza wezwaniem 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów serii A 2010/2013 w Rottneros. Poza wymienionym powyżej Spółka nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, innych instrumentów finansowych Rottneros, w tym akcji w Rottneros. Ponadto Spółka w żaden inny sposób nie sprawuje kontroli nad Rottneros. Podstawa prawna szczególna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Receiving information regarding the result of second extension of the tender offer for the sale or exchange of the shares of the Swedish Company Rottneros AB and increasing shareholding in Rottneros by the Company. General legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Offering Act. Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. with its registered office in Poznań (“Company”) informs that on February 6, 2013, the Company received information from the entity serving as an settlement agent in the tender offer (i.e. Skandinaviska Enskilda Banken AB) that in response to the tender offer to accept the sale or exchange of all shares of Rottneros AB, a company organized under the laws of Sweden (”Rottneros”), during the second extension of the acceptance period from January 3, 2013 to and including February 4, 2013, the Offer has been accepted by shareholders representing an additional 11,516,198 shares in Rottneros, corresponding to 7.5 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros.
Settlement of the Offer for shares tendered during the aforementioned extension of the acceptance period is expected to commence on February 12, 2013. Arctic Paper has decided to extend the acceptance period until and including February 26, 2013. Settlement for shares tendered during the extension of the acceptance period is expected to commence on or around March 7, 2013. As previously announced, at the end of the first extension of the acceptance period on January 2, 2013, the Offer had been accepted by shareholders representing 60,710,220 shares in Rottneros, corresponding to 39.8 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Accordingly, until and including February 4, 2013, the Offer has been accepted by shareholders representing in aggregate 72,226,418 shares in Rottneros, corresponding to 47.3 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Of the shares tendered in the Offer, in aggregate 70,288,624 shares in Rottneros have been tendered against consideration in the form of
shares in Arctic Paper and in aggregate 1,937,794 shares in Rottneros have been tendered against cash consideration. In addition, Arctic Paper has acquired in aggregate 6,498,266 shares in Rottneros outside the Offer, corresponding to 4.3 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Arctic Paper may continue to acquire shares in Rottneros outside the Offer provided that such potential acquisitions from time to time are deemed favorable. Accordingly, Arctic Paper currently controls – through the abovementioned acquisitions in and outside the Offer – in aggregate 78,724,684 shares in Rottneros, corresponding to 51.6 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Furthermore, as previously announced, Arctic Paper has acquired 2,500,000 warrants 2010/2013 series A in Rottneros outside the Offer. Arctic Paper does not hold any financial instruments that give Arctic Paper a financial exposure which corresponds to a holding of shares in Rottneros other than as set out above. Arctic Paper
does not own or otherwise control any shares in Rottneros in addition to what is stated above. Particular legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Offering Act. | |

d4byqnn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-02-07 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn