Trwa ładowanie...
d107j6v
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zam...

ARCTIC PAPER S.A. - Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB oraz zwiększenie przez Spółkę udziału w Rottneros AB. (15/2013)
Share
d107j6v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB oraz zwiększenie przez Spółkę udziału w Rottneros AB. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2013 roku Spółka powzięła informację od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu (tj. Skandinaviska Enskilda Banken AB), iż w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB ("Rottneros"), w okresie o który przedłużono wezwanie, od dnia 5 lutego 2013 roku do dnia 26 lutego 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 4.001.655 akcji Rottneros, co stanowi 2,6% wszystkich akcji Rottneros. Rozliczenie wezwania w odniesieniu zapisów złożonych w okresie od dnia 5 lutego 2013 roku do dnia 26 lutego 2013 roku planowane jest na dzień 7 marca 2013 roku. Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego do dnia 26 lutego 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 76.228.073 akcji Rottneros, co stanowi 50,0% wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros
został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 2.059.893, a zamiana akcji Rottneros na akcje Spółki została zaakceptowana przez ponad akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 74.168.180 akcji Rottneros. Dodatkowo Spółka nabyła poza wezwaniem łącznie 6.498.266 akcji w Rottneros, odpowiadających 4,3% procent akcji Rottneros. Spółka może kontynuować nabywanie akcji Rottneros poza wezwaniem, o ile tego rodzaju sporadyczne nabycia zostaną uznane za korzystne dla Spółki. Spółka aktualnie uprawniona jest ? po nabyciu akcji w Rottneros w ramach i poza wezwaniem ? z łącznie 82.726.339 akcji w Rottneros stanowiących 54,2% akcji w Rottneros. Ponadto Spółka nabyła poza wezwaniem 2.500.000 warrantów serii A 2010/2013 w Rottneros. Poza wymienionym powyżej Spółka nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, innych instrumentów finansowych Rottneros, w tym akcji w Rottneros. Ponadto Spółka postanowiła o nieprzedłużaniu okresu obowiązywania wezwania. Podstawa prawna szczególna: Art. 56 ust. 1 pkt
1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Receiving information regarding the result of the tender offer for the sale or exchange of the shares of the Swedish Company Rottneros AB and increasing shareholding in Rottneros by the Company. General legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Offering Act. Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. with its registered office in Poznań (“Company”) informs that on February 27, 2013, the Company received information from the entity serving as an settlement agent in the tender offer (i.e. Skandinaviska Enskilda Banken AB) that in response to the tender offer to accept the sale or exchange of all shares of Rottneros AB, a company organized under the laws of Sweden (hereinafter: ”Rottneros”), during the extension of the acceptance period from February 5, 2013 to and including February 26, 2013, the shareholders of Rottneros tendered a total of 4,001,655 shares of Rottneros, which constitutes 2.6 percent of all outstanding shares of Rottneros. Settlement of the Offer for shares tendered
during the aforementioned extension of the acceptance period is expected to commence on March 7, 2013. Accordingly, until and including 26 February 2013, the Offer has been accepted by shareholders representing in aggregate 76,228,073 shares in Rottneros, corresponding to 50.0 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Of the shares tendered in the Offer, in aggregate 74,168,180 shares in Rottneros have been tendered against consideration in the form of shares in Arctic Paper and in aggregate 2,059,893 shares in Rottneros have been tendered against cash consideration. In addition, Arctic Paper has acquired in aggregate 6,498,266 shares in Rottneros outside the Offer, corresponding to 4.3 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Arctic Paper may continue to acquire shares in Rottneros provided that such potential acquisitions from time to time are deemed favorable. Accordingly, Arctic Paper currently controls – through the abovementioned acquisitions in and outside the Offer –
in aggregate 82,726,339 shares in Rottneros, corresponding to 54.2 percent of the outstanding shares and votes in Rottneros. Furthermore, the Company has acquired 2,500,000 warrants 2010/2013 series A in Rottneros outside the offer. The Company does not hold, directly or indirectly, any financial instruments in Rottneros, including shares in Rottneros, in addition to what is stated above. Arctic Paper has decided not to further extend the acceptance period. Particular legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Offering Act. | |

d107j6v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-02-27 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d107j6v

Podziel się opinią

Share
d107j6v
d107j6v