Trwa ładowanie...
d3rnxuy
espi
25-03-2013 10:01

ARCTIC PAPER S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (20/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (20/2013)

Share
d3rnxuy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż postanowieniem z dnia 22 marca 2013 roku Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował kolejne podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, dokonanych w ramach rozliczenia transakcji nabycia akcji w spółce Rottneros AB, o którym spółka informowała w raportach bieżących nr 42/2012, 3/2013 i 12/2013. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 726.253 PLN nastąpiło w drodze emisji 726.253 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 PLN. O poprzednich podwyższeniach kapitału i ich rejestracji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2013 oraz 19/2013. Wysokość kapitału zakładowego wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rezultacie ostatniej rejestracji wynosi 69.287.783 PLN i dzieli się na: ?50.000 akcji serii A, ?44.253.500 akcji serii B, ?8.100.000
akcji serii C, ?3.000.000 akcji serii E, ?13.884.283 akcji serii F. Razem 69.287.783 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Arctic Paper S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 69.287.783 głosów. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Court registration of increased share capital General legal basis: Article 56, clause 1, item 2 – Offering Act, current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”) herewith informs that today the Company received information that on March 22, 2013 the District Court of Poznan – Nowe Miasto i Wilda in Poznan, 8-th Business Department of the National Court Register, registered an increase of the Company’s share capital by PLN 726.253 from issue of 726.253 ordinary bearer shares of the F series, with face value of PLN 1. The increase took place in reference to the settlement of acquisition of shares in Swedish company Rottneros AB, about which the Company has informed in the current reports no. 42/2012, 3/2013 and 12/2013. Company has informed about the previous share capital increases and their registrations in the current report no. 6/2013 and 19/2013. Following the recent increase, the share capital registered in the National Court Register amounts
PLN 69.287.783, comprising of: ·50.000 A Series shares, ·44.253.500 B Series shares, ·8.100.000 C Series shares, ·3.000.000 E Series shares, ·13.884.283 F Series shares. Total 69.287.783 ordinary shares of PLN 1 nominal value each. Total number of votes from all Arctic Paper S.A. shares after registration of the increased share capital is 69.287.783. Specific legal basis: § 5 section 1 item 9 of the Minister of Finance Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information provided by the securities issuers and conditions on which information required under law applicable in a state not being a member state may be recognised as equivalent (Journal of Laws of 2009 No. 33 item 259, as amended) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-03-25 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3rnxuy