Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 24 października 2013 r. (36/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 24 października 2013 r. (36/2013)
Share
djs20vb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 24 października 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 24 października 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik Opis
ATCRB0362013projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał na NZA APSA
ATCRB0362013ENGresolutionsatt.pdf Draft resolutions ESM APSA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Contents of the draft resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting dated October 24, 2013. General legal basis: Offering Act, article 56 clause 1 item 2 – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. („Company”) submits the contents of the draft resolutions, which will be subject to discussion of the Extraordinary Shareholders Meeting dated October 24, 2013. Legal basis for publication: Minister of Finance directive of February 19, 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §38, clause 1, item 2 and 3. .

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Wolfgang Luebbert Członek Zarządu
2013-09-26 Per Skoglund Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb