Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. (35/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. (35/2013)
Share
dhtvk35
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 października 2013 roku na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: Congresia 3. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów § 38 ust. 1 pkt 1 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0352013 ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NZA APSA
ATCRB0352013ENGannouncementatt.pdf Announcement ESH APSA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Convocation of the Extraordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. General legal basis: Offering Act, article 56 clause 1 item 2 – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. („Company”) submits the announcement regarding the convocation of the Extraordinary Shareholders Meeting, which will be held on October 24, 2013, at 11 a.m. in Concordia Design, Zwierzyniecka Street 3, 60-813 Poznan, 3rd floor, room: Congresia 3. Legal basis for publication: Minister of Finance directive of February 19, 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §38, clause 1, item 1.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Wolfgang Luebbert Członek Zarządu
2013-09-26 Per Skoglund Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35