Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

ARCUS S.A. - Wniosek o umorzenie akcji własnych Spółki. (34/2013)

ARCUS S.A. - Wniosek o umorzenie akcji własnych Spółki. (34/2013)
Share
dhq6x3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Wniosek o umorzenie akcji własnych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ARCUS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż stosownie do zapisów Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A., z dnia 20 czerwca 2013 roku, w dniu wczorajszym tj. : 28 października 2013, został złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (Sąd Gospodarczy, XII Wydział KRS), wniosek o umorzenie 75.157 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych (wykonywanego na podstawie Uchwały nr 26 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku). Zarząd Arcus S.A. poinformuje o dokonaniu przez sąd zmian w wysokości kapitału zarejestrowanego w KRS. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 RMF GPW

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-180 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miła 2
(ulica) (numer)
(0 22) 53 60 900 (0 22) 831 70 43
(telefon) (fax)
arcus_espi@arcus.pl www.arcus.pl
(e-mail) (www)
5260308803 001345988
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Marek Multan Wiceprezes Zarządu
2013-10-29 Grażyna Syryczyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r