Trwa ładowanie...
d3rwouq

ARCUS S.A. - Zmiany w Statucie Spółki (32/2011)

ARCUS S.A. - Zmiany w Statucie Spółki (32/2011)

Share
d3rwouq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 października 2011 roku, przyjęte zostały zmiany w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA") w/w uchwałą upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. Szczegółowa podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.),
Załączniki
Plik Opis
Załącznik Przyjęte przez NWZA zmiany w Statucie.pdf Przyjęte przez NWZA zmiany w Statucie Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

| | | ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-180 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miła | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 53 60 900 | | (0 22) 831 70 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | arcus_espi@arcus.pl | | www.arcus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260308803 | | 001345988 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Michał Czeredys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

Podziel się opinią

Share
d3rwouq
d3rwouq