Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundu ...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (15/2014)
Share
d45i5zz
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-10-31 2014-07-31
Wartość aktywów netto 116 766 805,48 118 005 635,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 75,16 75,96

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
61-739 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. WOLNOŚCI 16
(ulica) ( numer)
(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21
(telefon) (fax) (e-mail)
2090001115 300889464 www.arka.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d45i5zz

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-03 Agnieszka Horbatowska Zastępca Dyrektora Działu Prawnego

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz