Trwa ładowanie...
d3q2knz
d3q2knz
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o przedłużeni...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o przedłużeniu okresu działalności Funduszu. (6/2013)
Share
d3q2knz

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 8 ust. 8 statutu Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) informuje o podjęciu przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu działalności Funduszu o sześć miesięcy, tj. do dnia 28 grudnia 2013 roku. Zamiarem Towarzystwa jest przedłużenie działalności Funduszu o maksymalny przewidziany w art. 8 ust. 8 statutu okres tj. o osiemnaście miesięcy, do dnia 28 czerwca 2014r. Zgodnie z art. 8 ust. 8 statutu Funduszu, Towarzystwo może podjąć trzykrotnie decyzję o przedłużeniu Funduszu. Każda decyzja może zostać podjęta najpóźniej na trzy miesiące przed ostatnio wyznaczonym terminem zakończenia działalności Funduszu. W przypadku podjęcia przez Towarzystwo kolejnej decyzji o przedłużeniu Funduszu, działalność Funduszu może zostać przedłużona łącznie do dnia 28 czerwca 2014 roku. Zgodnie z art. 8 ust. 11 statutu Funduszu, w okresie przedłużenia działalności Funduszu wynagrodzenie
Towarzystwa za zarządzanie ulega obniżeniu o połowę. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 6 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-03-14
Nazwa podmiotu: ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Informacja o przedłużeniu okresu działalności Funduszu.
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3q2knz

Podziel się opinią

Share
d3q2knz
d3q2knz