Trwa ładowanie...
d4birb8
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Armatura Kraków SA a spółką zależną Emite...

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Armatura Kraków SA a spółką zależną Emitenta. (46/2011)

Share
d4birb8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Armatura Kraków SA a spółką zależną Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku dotyczącego podpisania pomiędzy Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa i Firmą Handlowo ? Usługową "MERKURY" sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie umowy przenoszącej prawo wieczystego użytkowania oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Zarząd Armatura Kraków SA ("Emitent") informuje, że Emitent działając jako pożyczkobiorca oraz Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie działająca jako pożyczkodawca, zawarły w dniu 20 grudnia 2011 roku umowę pożyczki na kwotę 18.450.000 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. na kwotę z tytułu wpłaconej przez Firmę Handlowo ? Usługową MERKURY pozostałej części ceny sprzedaży nieruchomości (powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa w dniu 20 grudnia 2011 roku, tj. zgodnie z zapisami aktu notarialnego Repertorium A Nr 8202/2011, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 44/2011 z dnia 19 grudnia 2011
roku). Powyższa umowa jest kolejną umową pożyczki zawartą pomiędzy Spółkami Grupy Armatura W okresie ostatnich 12 miesięcy Armatura Kraków SA oraz Armatoora SA i wspólnicy Spółka komandytowa podpisały umowy pożyczki, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 44) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). W związku z powyższym Spółka informuje, iż łączna wartość wszystkich zawartych umów pożyczek w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 32.950.000 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Umową o największej wartości jest umowa pożyczki zawarta w dniu 20 grudnia 2011 roku na kwotę 18.450.000 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w stałej wysokości. Strony uzgodniły, że oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany stawki WIBOR. Pożyczka zostanie wykorzystana na finansowanie działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. Umowa pożyczki została uznana za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4birb8

| | | ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-418 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakopiańska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 44 206 | | 012 25 44 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@grupa-armatura.pl | | www.grupa-armatura.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-13-20 | | 351376420 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2011-12-20 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4birb8

Podziel się opinią

Share
d4birb8
d4birb8