Trwa ładowanie...
d4mzrqg
d4mzrqg
espi

ARPSA - Zaświadczenie zgodności (5/2015) - EBI

ARPSA - Zaświadczenie zgodności (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4mzrqg
CATALYST
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zaświadczenie zgodności
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z punktem 20 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (?ARP SA?), z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości Zaświadczenie Zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika finansowego I oraz wskaźnika finansowego II w oparciu o dane zawarte w niezweryfikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym ARP S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wraz z tym sprawozdaniem. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?.
Załączniki
Plik Opis
sprawozdaniefinansoweARPza2014r.-niezaudytowane-1.pdf
zaswiadczeniezgodnosciza2014r.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Magaczewska Prezes
Patrycja Zielińska Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4mzrqg

Podziel się opinią

Share
d4mzrqg
d4mzrqg