Trwa ładowanie...
d3kjqvg

ARPSA - Zaświadczenie zgodności (5/2015) - EBI

ARPSA - Zaświadczenie zgodności (5/2015)

Share
d3kjqvg
CATALYST
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zaświadczenie zgodności
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z punktem 20 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (?ARP SA?), z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości Zaświadczenie Zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika finansowego I oraz wskaźnika finansowego II w oparciu o dane zawarte w niezweryfikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym ARP S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wraz z tym sprawozdaniem. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?.
Załączniki
Plik Opis
sprawozdaniefinansoweARPza2014r.-niezaudytowane-1.pdf
zaswiadczeniezgodnosciza2014r.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3kjqvg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Magaczewska Prezes
Patrycja Zielińska Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3kjqvg

Podziel się opinią

Share
d3kjqvg
d3kjqvg